Een ondernemer heeft vaak te maken met voorlopige aanslagen voor vennotschapsbelasting en inkomstenbelasting. In dit blog artikel geven we informatie over voorlopige aanslagen voor inkomstenbelasting. De voorlopige aanslagen voor vennootschapsbelasting zijn hier echter goed mee te vergelijken.

Iedere inwoner van Nederland die een inkomen heeft moet belasting betalen over dit inkomen. Dit wordt inkomstenbelasting genoemd. De inkomstenbronnen die het vaakst voorkomen zijn winst uit onderneming en inkomen uit loondienst. Een belangrijk verschil tussen deze inkomstenbronnen is dat er bij loondienst loonbelasting wordt ingehouden. Dit vormt een voorschot voor de inkomstenbelasting. Bij winst uit onderneming is dit niet het geval waardoor er later nog inkomstenbelasting moet worden betaald over de winst die in een jaar is behaald.

Voor het bepalen van de inkomstenbelasting zijn ook aftrekposten zoals alimentatie en hypotheekrenteaftrek relevant. In dit blog laten we deze echter buiten beschouwing en gaan we uit van een eenvoudige situatie waarbij een ondernemer als enige inkomen de winst uit zijn onderneming heeft.

Een inkomstenbelasting aangifte wordt gedaan na afloop van het jaar waarin de inkomsten zijn ontvangen. Dit kan pas na afloop van het jaar omdat dan pas bekend is wat de totale inkomsten in dat jaar geweest zijn. De belastingdienst zal naar aanleiding van de aangifte een definitieve aanslag aan de ondernemer opleggen. Hier staat het bedrag in dat betaald moet worden of zal worden ontvangen gaat worden.

Het is ook mogelijk om een voorlopige aanslag te ontvangen van de belastingdienst. Dit gebeurt normaal gezien gedurende het jaar. Deze voorlopige aanslag kan in 1 keer worden betaald of in maandelijkse termijnen. Bij de uiteindelkijke definitieve aanslag zal het bedrag wat reeds is betaald worden verrekend met de laatste aangifte.

Als de belastingdienst vermoedt dat er inkomsten zijn die te belasten zijn zal deze zelf een voorlopige aanslag opleggen. Normaliter doet de belastingdienst dit op 31 januari van het boekjaar. Je kunt een voorlopige aangifte echter ook zelf indienen. Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan. In deze aangifte geef je aan wat je geschatte inkomsten zijn. Hierdoor weet je ook welke voorlopige aanslag je kunt verwachten.

Het is ook mogelijk om meer dan 1 voorlopige aanslag aan te vragen. Dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het geschatte inkomen hoger of lager is dan verwacht. Dit is vooral handig om het betaalde bedrag in de juiste verhouding te zetten met de genoten inkomsten.

Wij houden met onze klanten twee maal per jaar een business review waarin we altijd proberen te voorspellen hoe de winst van het huidige jaar uit zal pakken. Naar aanleiding hiervan kunnen we bepalen of we een voorlopige aangifte indienen bij de belastingdienst. Op deze manier weet je dat je niet voor verrassingen komt te staan bij de uiteindelijke aangifte van de inkomstenbelasting. Dit is een van de voordelen van De Groene Boekhouder.